Opština Barajevo

Gradska opština Barajevo je u celini izvan gradskog područja grada Beograda i prostorno spada u prigradske opštine, a smeštena je na pravcu jug–jugozapad u odnosu na Beograd. Centar opštine, naselje Barajevo, udaljeno je od centra Beograda 27 km.

Opština je formirana 1956. godine, kao jedna od opština administrativnog područja Beograda. Na severu se graniči sa opštinama Čukarica i Voždovac, na istoku je opština Sopot, na jugu Lazarevac, a na zapadu Obrenovac. Površina opštine Barajevo je 213 km², odnosno 21.312 ha, na kojoj se nalazi 14 naseljenih mesta podeljenih na 15 mesnih zajednica.

Teritoriju odlikuje brežuljkast teren duž dolina većeg broja malih reka i potoka koji većinom teku pravcem od severoistoka ka jugozapadu i ulivaju se u Kolubaru, od kojih su najveće Marica i Beljanica sa pritokama Barajevskom i Suvom rekom. Šume pokrivaju oko 20% površine opštine.

Najvažnije saobraćajnice u opštini su Ibarska magistrala i pruga Beograd–Bar.  Autobuska linija koja opštinu povezuje sa gradom je 560.

Pregledajte nekretnine na Barajevu i pošaljite nam upit!