Pružanje advokatskih usluga

"Menadžer nekretnine" svojim klijentima obezbeđuju punu pravnu sigurnost angažovanjem advokatskog tima, radi pregleda dokumentacije, davanja pravnih saveta u cilju kompletiranja dokumentacije o vlasništvu, izrade Predugovora, Ugovora o kupoprodaji i drugih neophodnih dokumenata za pravni završetak posla kupoprodaje ali i postupka nakon realizacije kupoprodaje (prijava poreza, poresko oslobođenje, refundacija pdv, uknjižba nepokretnosti itd.)

Takođe, "Menadžer nekretnine" organizuju overu Predugovora, Ugovora, transfer novca preko poslovnih banaka, u saradnji sa vodećim bankama koje se bave stambenim kreditiranjem građana pruža pomoć oko izbora najpovoljnijih uslova i modela stambenih kredita i obezbeđuje potpunu diskreciju na način za ovu vrstu posla, vodeći računa o maksimalnoj zaštiti klijenata.