Posredovanje u prometu nepokretnosti

Agencija "Menadžer" svojim specifičnim imidžom i organizacijom zasigurno predstavlja jednu od vodećih kompanija za posredovanje u prometu nekretnina u zemlji.

Pretežna delatnost je posredovanje u kupovini i prodaji nepokretnosti:
 • kuća
 • stanova
 • zemljišta (poljoprivredno, građevinsko)
 • zgrada (poslovne, stambene, stambeno – poslovne, ekonomske i dr.)
 • lokala, poslovnih prostora i poslovnih apartmana
 • garaža, garažnih mesta i
 • drugih građevinskih objekta

Obaveze Agencije "Menadžer" u posredovanju u prometu nepokretnosti su:
 • da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi;
 • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla i da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti;
 • da izvrši uvid dokumentacije kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji je promet predmet posredovanja;
 • da obavi potrebne radnje u cilju prezentacije nepokretnosti na tržištu;
 • da na način i u vreme kako je dogovoreno vrši neposrednu prezentaciju nepokretnosti zainteresovanim licima (razgledanje nepokretnosti sa potencijalnim kupcem) ;
 • da čuva kao poslovnu tajnu podatke o ličnosti Nalogodavca;
 • da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
 • da o svom trošku obezbedi stručnu pravnu pomoć (advokata) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije;
 • da prisustvuje kod zaključenja kupoprodaje nepokretnosti;
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti i sačinjavanju Zapisnika o primopredaji;
 • da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;


Zakon o posredovanju - PDF