Nekretnine
Menadžer Beograd

Nekretnine Beograd

Preduzeće "MENADŽER-NEKRETNINE" d.o.o. 11000 Beograd, Maršala Birjuzova 3-5

Matični broj 17590090 PIB 103607522
tekući račun: 160-140521-75 Banca Intesa a.d. Beograd
tel/fax: +381 11 3281-922, www.menadzer.biz, nekretnine-stan.com

Kontrolno društvo
Kompanija za proizvodnju, trgovinu i usluge „Menadžer“
export-import d.o.o. Biznis ali fer, Beograd, Maršala Birjuzova 3-5
Novi sajt
Web master

MsBalkan